Veure totes les notícies

Notícies

Dimecres, 31 d'octubre de 2018

INMA: "L'exposició a la contaminació atmosfèrica durant l'embaràs també perjudica la capacitat d'atenció en la infància"

L'exposició ambiental al diòxid de nitrogen (NO2) durant l'embaràs i, en menor mesura, després del naixement, s'associa amb una reducció de la capacitat d'atenció en nens i nenes de 4 i 5 anys.

Link a la noticia: Link
Font: ISGlobal

REFERENCE: Sentís A, Sunyer J, Dalmau-Bueno A, Andiarena A, Ballester F, Cirach M, Estarlich M, Fernández-Somoano A, Ibarluzea J, Íñiguez C, Lertxundi A, Tardón A, Nieuwenhuijsen M, Vrijheid M, Guxens M; INMA Project. Prenatal and postnatal exposure to NO(2) and child attentional function at 4-5years of age. Environ Int. 2017 Sep;106:170-177.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28689118